JIROUS JIROUS

Kalkulator budżetu połączenia Wi-Fi

JAK ZACZĄĆ

Wybierz zakres częstotliwości (przez kliknięcie na właściwe pole). Zmień wartości w poszczególnych komórkach zgodnie z danymi Twojego połączenia, używaj tylko dodatnich wartości, w ułamkach używaj kropki!! Jeżeli nie używasz jakichś elementów (np. pigtaili czy odgromników) wpisz 0 w odpowiednią komórkę. Wynik jest pokazany natychmiast po zmianie każdej wartości. Nie da się wpisać niczego do komórek które pokazują wyniki.

OBLICZONE WARTOŚCI

Moc wypromieniowywana

Używając tego kalkulatora możesz sprawdzić czy maksymalna wypromieniowywana moc z Twojego zestawu nie przekracza dopuszczalnej mocy E.I.R.P. w Twoim kraju. Dopuszczalna moc wypromieniowywana jest różna dla 2,4 GHz i 5 GHz . W paśmie 5 GHz zwykle jest dzielona na części z różnymi mocami. Dla Polski jest to 100mW dla pasma 2,4 - 2,4835 GHz, dla pasma 5,15 - 5,35 jest 200mW a w paśmie 5,47 - 5,725 GHz jest to 1W.

Otrzymane wymiki

Wartość otrzymanego sygnału na wjściu urządzenia jest pokazana w komórce 'received level'. Dla poprawnego działania połączenia jest konieczne żeby jego wartość była wyższa od czułości odbiornika (czułość odbiornika jest wyspecyfikowana w karcie katalogowej karty radiowej w formie czułość / szybkość połączenia). Uwaga! Czułość jest podawana jako ujemna liczba! Pamiętaj aby uwzględnić margines na niekorzystne warunki (śnieg, deszcz, wzajemne oddziaływanie.)

Strefa Fresnela

Strefa Fresnela jest obszarem gdzie transmitowana jest większość sygnału pomiędzy antenami, ma kształt elipsy. Jeżeli jest jakaś przeszkoda w tym obszarze, wzrasta tłumienie przestrzeni. Obliczony promień jest w środku dystansu i zmniejsza się w kierunku końców.


Pasywny przekaźnik

Pasywny przekaźnik jest specjalnym typem połączenia, który pozwala na stworzenie połączenia "poprzez narożnik". Jest to dobre rozwiązanie jeżeli nie ma bezpośredniej widoczności pomiędzy łączonymi punktami oraz kiedy odległości są rozsądnie małe. Umieszcza się 2 anteny połączone ze sobą krótkim kablem w miejscu z dobrą widocznością do obu punktów i ustawia się anteny w kierunku obu punktów. Główną korzyścią takiego rozwiązania jest fakt, że nie potrzeba żadnego aktywnego urządzenia i zasilania w miejscu wspólnej widoczności.
Łatwe jest zdefiniowanie głównych parametrów połączenia z pomocą definicji wyjaśnionych powyżej.

Copyright 2023 by jirous.pl